Phuong Nguyen

 

   64 Stories by Phuong Nguyen

5 điều cần biết để chăm sóc khách hàng hiệu quả nhất

Một doanh nghiệp thành công là doanh nghiệp có nhiều khách hàng trung thành với sản phẩm, dịch vụ. Để khách hàng hài lòng...
0 2 min read

Sự hài lòng của khách hàng đo lường như thế nào? Chỉ số CSAT là gì?

Một doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ nào đó điều thì ngoài những quan tâm để tăng doanh thu và lợi nhuận...
0 2 min read

Bảo mật tại OnCustomer

Phân quyền chặt chẽ Tại OnCustomer, tính năng sản phẩm được phân quyền chặt chẽ theo các roles khác nhau trong hệ thống, đảm...
0 1 min read

6 cách để giữ chân khách hàng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải biết

Để có được khách hàng là việc rất khó, nhưng để giữ chân được khách hàng cũng là vấn đề không hề đơn giản...
0 3 min read