Bài viết

Cá nhân hóa trải nghiệm – “Đòn” đánh vào…

“Nhà nhà người người” chạy theo cái gọi là cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. 70% nhãn hàng trong một khảo sát từ...
Phuong Nguyen
10 min read

6 Lý do Khiến bạn phải Cân nhắc sử…

Dù bạn có muốn hay không, ứng dụng công nghệ tự động hóa mọi khía cạnh đang trở thành xu hướng, giúp cộng sống...
Phuong Nguyen
10 min read

Chatbot trên website – Công cụ hỗ trợ không…

Bạn từng nghĩ chatbot chỉ dành cho hỗ trợ khách hàng, nhưng giải đáp thắc mắc từ khách chỉ là một trong số các...
Phuong Nguyen
14 min read

Tỷ Lệ Khách Hàng Rời Bỏ Và Giá Trị…

Chi phí để có một khách hàng mới thường cao hơn từ 5 đến 25 lần so với việc duy trì một khách hàng...
Phuong Nguyen
11 min read