Conversational Support

Xác định trở ngại trải nghiệm trực tuyến –…

Trong kỷ nguyên số hoá, trải nghiệm mua hàng trực tuyến đang được ưu tiên, Hội thoại hỗ trợ trực tuyến thông qua livechat và chatbot...
Phuong Nguyen
9 min read

Conversational Support – Khi công nghệ trở thành “cầu…

Sự phát triển của Internet đang thúc đẩy người tiêu dùng và các doanh nghiệp “trực tuyến” nhiều hơn, các thương hiệu cũng dần...
Phuong Nguyen
5 min read

Conversational Support – Khi công nghệ trở thành “cầu…

Sự phát triển của Internet đang thúc đẩy người tiêu dùng và các doanh nghiệp “trực tuyến” nhiều hơn, các thương hiệu cũng dần...
Phuong Nguyen
5 min read

Điểm danh 4 lợi ích quan trọng của Hỗ…

 “Hỗ trợ thông qua Hội thoại trực tuyến cho phép các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp đạt được sự cân bằng...
Phuong Nguyen
6 min read