personalization

Cá nhân hóa – nền móng vững chắc xây…

91% người tiêu dùng có khả năng mua sắm nhiều hơn với những thương hiệu thấu hiểu họ – thương hiệu đó có khả...
Phuong Nguyen
6 min read

Trải nghiệm khách hàng: Các thương hiệu “chiều” khách…

Theo khảo sát từ Superoffice, Trải nghiệm khách hàng (CX) đã đánh bại giá cả và chất lượng sản phẩm, trở thành nhân tố hàng đầu...
Phuong Nguyen
7 min read

Trải nghiệm khách hàng trực tuyến (DCX) tác động…

Khi sự ảnh hưởng của công nghệ và kỹ thuật số ngày càng gia tăng, phần lớn trải nghiệm khách hàng sẽ diễn ra...
Phuong Nguyen
8 min read